LES ALLERGÈNES I ALLERGENS

Céréales I Gluten

Crustacés I Crustaceans

H Oeufs I Eggs

I Poisson I Fish

C Arachides I Peanuts

F Soja I Soja

L Lait I Milk

D Fruits à coque I Nuts</p

A Celeri I Celery

M Moutarde I Mustard

B Graines de sésame I Sesame

N Anhydride sulfureux et sulfites I Sulfur dioxide and sulphites

E Lupin I Lupins

J Mollusques I Mollusks